سوریه

 

http://www.cfssyria.org

 اطلاعات عمومی

موقعیت

سوریه با مساحت 180 185  کیلومتر مربع از نظر مختصات جغرافیایی، سوریه بین مدار 32 و 37درجه شمالی و 35- 42 شرقی قرار دارد. این موقعیت حالت جغرافیایی سبب گردیده است که سوریه یک موقعیت مهم راهبردی از نظر بازرگانی و سیاسی بدست آورد و محل اتصال سه قاره مهم آسیا، آفریقا و اروپا گردد. این کشور نقطه اتصال مراکز صنعتی و بازرگانی اروپا و مراکز تولید نفت در منطقه خلیج فارس می‌باشد.در صورت بهبود وضعیت عراق این کشور می‌تواند محل عبور لوله‌های نفتی و گازی برای صادرات نفت و گاز ایران و عراق به اروپا از طریق دریای مدیترانه باشد. چنانکه اتصال راه‌آهن این سه کشور می‌تواند اهمیت بازرگانی سوریه را افزایش دهد، زیرا تجارت از این طریق هم سریعتر خواهد بود و هم وارد کنندگان نفت مجبور به دادن مالیات‌ها‌ی کانال سوئز نخواهند بود.

همسایگان

این کشور از شمال به ترکیه، ‌از غرب به لبنان و دریای مدیترانه، از جنوب به اردن و رژیم اشغالگر صهیونیستی و از شرق به عراق محدود است. سوریه آب و هوای مدیترانه ای با زمستان‌ها‌ی خشک و تابستان‌ها‌ی گرم دارد. میزان حرارت و بارش باران در نواحی ساحلی با مناطق مرکزی و شرقی کشور تفاوت فاحش دارد. میزان بارندگی در بعضی نواحی غربی گاهی به 100 سانتی متر در سال می‌رسد. سوریه همچنین دارای دو بندر مهم به نام باینایس و لاذقیه می‌باشد.

جمعیت

جمعیتی در حدود 20 میلیون نفر می‌باشد.

 

راه‌آهن کشور سوریه

 

راه‌آهن سوریه دارای 1801کیلومتر شبکه ریلی، با عرض استاندارد(1435mm) و بطور تک خطه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از بین خطوطی که در راه‌آهن سوریه احداث گردیده می‌توان به مسیرهای حماس ـ مینه ـ شرقیه (1980)، حماس ـ دمشق (1983) و مسیر ارتباطی تارتوس ـ لاذقیه (1992) اشاره نمود.

در آینده، راه‌آهن سوریه قصد دارد که حداکثر سرعت قطارهای مسافری را در مسیر حلب ـ به مرز ترکیه (میدان اکبز) به بالاتر از 120 کیلومتر در ساعت و برای قطارهای باری تا 100 کیلومتر در ساعت برساند.

حداکثر طول استاندارد قطارهای باری در بخش‌ها‌ی حلب-مرز ترکیه (میدان اکبز)، مسلمیه ـ مرز ترکیه 350 متر و با حداکثر بار محوری 17 تن تعبیه گردیده است. حداکثر طول استاندارد قطار‌ها‌ی باری در تمام خطوط راه‌آهن سوریه (CFS)  600 متر و حداکثر بار محوری آن 20 تن درنظر گرفته شده است، در پنج سال آتی بار محوری مسیر حلب ـ مرز ترکیه (میدان اکبز) به 5/22 تن افزایش داده خواهد شد.

هیچ خطوطی از راه‌آهن سوریه مجهز به ریل نوع CWR نبوده و تمام خطوط دارای ریل‌ها‌ی 50 کیلوگرم/متر یا سبکتر می‌باشند. در خط‌ها‌ی مسیر حلب ـ به مرز ترکیه (میدان اکبز)، مسلمیه به مرز ترکیه (Cobanbey) و مــــرز ترکیه نصیبین-الیاروبیه از تراورس‌ها‌ی چوبی استفاده شده است. دیگر بخش‌ها‌ی راه‌آهن سوریه مجهز به تراورس‌ها‌ی بتونی می‌باشند. جهت توسعه کار در پنج سال آتی، خطوط مسیر حلب ـ مرز ترکیه (میدان اکبز) به ریل‌ها‌ی 60 کیلوگرم/متر از نوع CWR، تراورس‌ها‌ی بتونی و پابند‌ها‌ی انعطاف پذیر مجهز خواهند شد.

در تمام خطوط راه‌آهن سوریه (CFS) از نیروی کشش دیزلی استفاده شده و تمام خطوط توسط موانع دستی کنترل می‌شود.

Najib

مدیرعامل راه‌آهن سوریه

نجیب الفارس

متولد 1963 (1342)

سمت: مدیرکل راه‌آهن سوریه (CFS)

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه حلب (1987)

دکترای ساخت راه‌آهن از دانشگاه ملی حمل و نقل مسکو (1994)

سوابق کاری:

قبل از کسب سمت مدیر اجرایی زیربنایی (2006-2002)، روی پروژه‌های ریلی در شرکت ساخت ریلی (2002-1994) کار کرد.

مدیرکل شرکت ساخت راه‌آهن (2013-2006)

مشاور امور مهندسی در سندیکای مهندسین سوریه در زمینه مطالعات ریلی از سال 2006

و مدیرکل فعلی راه‌آهن سوریه (CFS)

 

پروژه‌ها‌ی راه‌آهن سوریه

 

پروژه‌ها‌ی راه‌آهن سوریه به دو محور تقسیم میشوند که عبارتند از:

 • بازسازی و توسعه پروژه‌ها‌ی جدید تاسیسات زیربنایی و ساخت
 • تامین وسایط نقلیه که استراتژی طرح ریزی شده را تامین مینماید

 

 

اول:      باز سازی و توسعه تاسیسات زیربنایی و ساخت پروژه‌ها‌ی جدید:

            راه‌آهن سوریه سعی به بازسازی، توسعه و مدرنیزه کردن شبکه راه‌آهن در سوریه مطابق با مشخصات مدرن فنی بین‌المللی برای مسیرهای آن و سازگاری و هماهنگی با حجم مورد انتظار حمل و نقل بعلاوه ظرفیت جاری و روان در این محورها بر اساس نکات ذیل دارد.

 

1)             ساخت خطوط جدید محورهای بین‌المللی در مسیرهای ذیل:

دمشق – دراه – مرز کشور اردن بطول -/120 کیلومتر (این خط ترکیه را از طریق سوریه به اردن و کشورهای حوزه خلیج (فارس) وصل میکند که در سال 2012 بپایان می‌رسد.

دیر ازوور – آلبوک مال – مرز کشور عراق بطول 145 کیلومتر (که این خط شبکه راه‌آهن سوریه را به شبکه راه‌آهن عراق متصل می‌کند). (در سال 2010 خاتمه می‌یابد).

 

2)             توسعه و مدرنیزه کردن مسیرهای بین‌المللی محورهای ذیل:

حلب – میدان اکبز – مرز ترکیه (بطول 117 کیلومتر). این محور شبکه راه‌آهن ترکیه را به سوریه در محوری که بسمت عراق و اردن ادامه می‌یابد، وصل می‌کند. (در سال 2011)

حلب – المسلمیه – الرای – مرز ترکیه (بطول 51 کیلومتر) این امر مشروط به (تکمیل) خط قبلی می‌باشد.

الکامیشی – الیاروبیه (از طریق مرز ترکیه – مرز عراق) بطول 82 کیلومتر.

آکاری – مرز سوریه و لبنان (تریپولی در لبنان).

 

3)       بازسازی و مدرنیزه کردن راه‌آهن موجود در مسیرهایی که در کشور سوریه بعنوان محورهای پایه داخلی قلمداد می‌شوند.

 •   حلب – دمشق (401 کیلومتر)
 • حلب – لاتاکیا (202 کیلومتر)
 • حلب – دیر ازوور – قامیشی (559 کیلومتر)

 

راه‌آهن سوریه همچنین مطالعاتی را که در مورد برخی دیگر از پروژه‌ها‌ در دست اقدام دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 

1)                 بازسازی و مدرنیزه کردن راه‌آهن‌ها‌ در محور‌ها‌ی ذیل:

 • هوس – آکاری – تارتوس
 • هوس – ماهین – الشرکیه (202 کیلومتر).

 

2)                 ساخت خطوط جدید برای تکمیل شبکه موجود در محور‌ها‌ی ذیل:

 • دیر ازور – پالمیرا – الشرکیه (295 کیلومتر).
 • الدویر – الشرکیه (از طریق ابو شامات).
 • حلب – الحساکه (از طریق راکاه بدون عبور از دیر ازوور).

 

دوم:     تامین وسایط نقلیه

راه‌آهن سوریه بسیاری از امور را بمنظور ایمنی وسایط نقلیه خود انجام میدهد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • توسعه 30 دستگاه لکوموتیو روسی با قدرت 2800 اسب.
 • توسعه 26 دستگاه لکوموتیو آمریکایی با قدرت 1800 اسب و قطارهای باری.
 • خرید تعداد 58 دستگاه لکوموتیو نو با میزان ظرفیت از 3000 تا 4000 قدرت اسب.
 • تدارک 10 رام قطار مدرن بمنظور حمل و نقل مسافر (در دست اقدام میباشد)، که بهره‌برداری از 4 رام از آنها از آغاز سال شروع شده و بقیه نیز به آنها ملحق خواهند شد.
 • تدارک تعداد 80 دستگاه واگن برای حمل و نقل فسفات.
 • تدارک تعداد 150 دستگاه واگن مخزن برای حمل و نقل سوخت.
 • بهسازی برخی از واگن‌ها‌ی کفی (تخت) 6 محوره بمنظور حمل و نقل کانتینر‌ها‌ی حامل فسفات.
 • ترمیم و توسعه تعداد 50 دستگاه واگن مسافری آلمانی برای حمل و نقل مسافر.

 

راه‌آهن سوریه مطالعاتی را درخصوص نیازهای آتی به لکوموتیو در دست دارد، تخمین و برآورد اولیه نشاندهنده آن است که راه‌آهن (سوریه) در مجموع به 86 دستگاه لکوموتیو دیگر برای رسیدن به طرح حمل و نقل (پیش بینی شده) برای سال 2020 نیاز دارد.

راه‌آهن سوریه نیازهای آتی واگن‌ها‌ را در دست مطالعه دارد.

 

http://www.cfssyria.org

 

 

نقشه شبکه راه آهن سوریه

اطلاعات آماری راه آهن سوریه

1

نام راه‌آهن (اختصار)

CFS

2

مساحت کشور(کیلومتر مربع)

185000

3

جمعیت کشور (میلیون نفر)

21.0

4

طول خطوط (کیلومتر)

کل خطوط: 1801

دوخطه : -

برقی : -

5

تعداد لکوموتیو

145

6

تعداد اتومتریس

-

8

تعداد واگن مسافری

747

9

تعداد واگن باری

4955

10

تعداد پرسنل (هزارنفر)

12

14

قطار کیلومتر (میلیون)

8

15

تن کیلومتر ناخالص (میلیون)

-

16

مسافر جابه جا شده (میلیون نفر)

3

17

نفر کیلومتر (میلیون)

1120

18

تناژ بار حمل شده (میلیون)

9

19

تن کیلومتر خالص (میلیون)

2370