منبع: اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC) توسط مارک گیگون، مدیر بخش مسافری UIC

گردآورندگان: پوپک اشتری، فهیمه رهبری، آزاده پورصدامی

ویرایش: مژگان احمد خان کردبچه

تایید نهایی: عباس نظری

 

مفاهیم Merits-Prifis

سیستم ذخیره چندگانه جدول زمانی یکپارچه راه‌آهن‌های اروپا (Merits) - سیستم اطلاعات قیمت و کرایه (Prifis)

Merits، این امکان را برای شرکت‌های ریلی دولتی یا خصوصی فراهم می‌آورد تا اطلاعات مربوط به جدول زمانی و مکان خود را منتشر و همین اطلاعات را از دیگر شرکت‌ها دریافت نمایند. اطلاعات مربوط به Merits به اعضا خود این امکان را می‌دهد تا اطلاعات مربوط به جدول زمانی و مکان را بر روی سیستم‌های خود بکارگیرند. پيش شرط‌های تبادل اطلاعات در این سیستم، درک مشترک از نحوه تبادل (فیش شماره 1-916)، نحوه پیام رسانی، درک مشترک از پیام‌ها و قوانین مشخص برای فرایند ادغام است. 

فرایند Merits توسط سیستم آنلاین:

بارگذاری، ورود اطلاعات، ویرایش، یکپارچه سازی و خروجی

UIC ..........

¨     به اعضا Merits در گسترش و توسعه استراتژیک کمک می‌کند

¨     توصیه‌ها و جلسات آموزشی را برای اعضا Merits فراهم می‌آورد

¨     تمامی سوالات بین اعضا و سرویس دهندگان Merits را برطرف می‌کند

Prifis این امکان را برای شرکت‌های ریلی دولتی یا خصوصی فراهم می‌آورد تا اطلاعات مربوط به تعرفه‌ها و مبلغ کرایه خود را منتشر و همین اطلاعات را از دیگر شرکت‌ها دریافت نمایند. اطلاعات مربوط به Prifis به اعضا خود این امکان را می‌دهد تا اطلاعات مربوط به تعرفه‌ها و مبلغ کرایه را بر روی سیستم‌های خود بکارگیرند. پیش شرط‌های تبادل اطلاعات در این سیستم، درک مشترک از نحوه تبادل و نحوه پیام رسانی، فیش شماره 1-108، فیش شماره 2-108 و درک مشترک از اطلاعات است. 

شرکت‌های ریلی، تعرفه‌های جدید و اطلاعات مربوط به ایستگاه را سالی یکبار در ماه سپتامبر منتشر می‌کنند. تبادل تعرفه در اواسط ماه دسامبر همزمان با تبادل جدول زمانی سالانه انجام می‌شود. همچنین وب سایت پاسپورت در دسترس اعضا Merits/Prifis قرار می‌گیرد. نام کاربری و رمز عبور به درخواست تیم مدیریت Merits ارائه خواهد شد. مسافران اروپایی به اطلاعات مربوط به برنامه زمانی ملی و بین‌المللی و کرایه و تعرفه شما نیاز دارند.

چگونه می‌توان عضو Merits/Prifis شد؟

¨     امضا یادداشت تفاهم سال 2012 برای Merits

¨     امضا یادداشت تفاهم سال 2007 برای Prifis

¨     پرداخت حق عضویت

¨     فراهم‌آوری اطلاعات (استانداردهای فنی)

¨     اعضا جدید می‌توانند:

o       درخواست جلسه آموزشی در کشور خود داشته باشند (رایگان)

o       درخواست کمک از تیم Merits/Prifis داشته باشند (رایگان)

o       در TTEG (گروه کارشناسی جدول زمانی) شرکت نمایند