مجمـع منطقـه ­ای خاورمیـانه UIC (RAME)

مجمع منطقه­‌ای راه‌آهن‌های خاورمیانه UIC (RAME) اولین مجمع منطقه­‌ای بود که پس از تجدید ساختار UIC تأسیس گردید. براساس اساسنامه UIC، شش منطقه UIC (ازجمله خاورمیانه) مسئولیت‌های تعیین استراتژی منطقه‌­ای خود از جمله طرح عمل و بودجه منطقه­‌ای را عهده­ دار خواهند بود و پروژه­ های مربوط به موضوعات منطقه خاص را تصویب می­‌نمایند.

مجامع منطقه­‌ای از نمایندگان همه اعضاء UIC آن منطقه تشکیل خواهند شد. اعضاء RAME، راه­‌آهن‌های ترکیه (TCDD)، ج.ا.ایران (RAI)، عربستان سعودی (SAR)، راه ­آهن عقبه اردن (ARCسوریه (CFS)، عراق (IRR)، راه‌آهن حجاز اردن (JHR)، راه‌آهن حجاز سوریه (SHR)، افغانستان (ARA)، امارت متحده عربی (MoEI)، شرکت بهره بردار مسافر و بار ترکیه .TCDD Taşımacılık A.Ş، نهاد حمل و نقل عمومی (TGA) از عربستان سعودی و شرکت اصفهان کفریز می باشند.


ریاست RAME بعهده راه‌­آهن ترکیه بوده و راه‌آهن‌های ایران و عربستان سعودی نیز معاونت‌های RAME را برعهده دارند. طبق اساسنامه UIC، منطقه خاورمیانه در هیئت اجرائی UIC دارای سه عضو می باشد؛ بنابراین اعضای منتخب RAME در هیئت اجرایی عبارتند از:

- راه ­آهن ترکیه (TCDD) به نمایندگی آقای متین آکباش، سرپرست مدیرعامل راه­ آهن ترکیه

- راه­ آهن ایران (RAI) به نمایندگی آقای میعاد صالحی، مدیرعامل راه ­آهن ایران

- راه ­آهن عربستان سعودی (SAR) به نمایندگی آقای بشار المالک، مدیرعامل راه‌آهن عربستان سعودی


مجمع منطقه ‌ای راه‌آهن‌های خاورمیانه (RAME) بالاترین نهاد تصمیم­ گیری در ارتباط با کلیه موضوعات منطقه ­ای می‌باشد. جلسات آن سالانه دوبار و با میزبانی اعضایش تشکیل می­شود. از زمان تأسیس آن تاکنون 28 جلسه برگزار شده است که اولین جلسه مجمع منطقه­‌ای خاورمیانه در تاریخ 6 دسامبر 2006 در پاریس و دومین جلسه در تاریخ 29 و 30 ماه می سال  2007 در شهر اصفهان در ایران برگزار گردید. آخرین اجلاس (بیستمین و هشتمین) در تاریخ 24 نوامبر 2021 (3 آذر 1400) در شهر استانبول بصورت هیبریدی برگزار شد.

فعالیت‌های RAME که اکثراً در غالب برنامه­ عمل‌های سالانه تدوین و تصویب می‌گردند محورهایی از حوزه ­‌های فنی و بهره­ برداری تا فعالیت‌های تجاری محور را شامل می‌شوند. ایمنی، امنیت، حفظ و نگهداری امور زیربنائی، قطار سریع‌السیر و غیره از جمله فعالیت‌های فنی محسوب شده و در قالب سمینارهای فنی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با توجه به نیازهای راه‌آهن‌های خاورمیانه و با حمایت فنی UIC برگزار می­شوند. 

"سند چشم انداز 2025 خاورمیانه" که سندی اولیه در ارتباط با استراتژی‌های آینده UIC برای راه‌آهن‌های خاورمیانه و  همچنین چارچوبی برای اقدامات بیشتر در خاورمیانه محسوب می‌شود بوسیلهUIC و با همکاری اعضاء RAME تهیه گردیده است. هدف کلی آن ارتقاء سیستم حمل و نقل ریلی رقابتی و یکپارچه در خاورمیانه است که به رفاه جمعیت، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کمک می­‌نماید.